Idéen og projektet     l     Udstedelse af aktier    i     Vedtægter     i     Bestyrelse     i     GeneralforsamlingPersonerne fra venstre er advokat Sisse Friis Mikkelsen og advokat og partner Ulla Fabricius fra Advokatfirmaet Bang og Regnarsen, Marius Nielsen og Harald Jensen fra Foreningen Fanøfærgeriet samt formanden for Clipper Wonsild Tnkers Jan Meinertz.

Færgeruten mellem Esbjerg og Fanø er Fanøs livline og dens betydning for lokalsamfundet kan næppe overvurderes. Det er derfor vitalt for øen, at den lokale indflydelse på service- og prisniveau sikres, hvilket bedst gøres ved at få ejerskabet af Fanøfærgeriet på lokale hænder. Netop med dette formål stiftede en gruppe beboere og andre med tilknytning til Fanø i 2002 Foreningen Fanøfærgeriet, som pt. har ca. 300 medlemmer.

Foreningens hovedformål er at formidle lokal overtagelse af ejerskabet til færgedriften mellem Esbjerg og Fanø og hermed sikre en billig og god færgeservice til glæde for såvel fastboende og sommerhusejere som Fanøs erhvervsliv og turisme. Det er Foreningens opfattelse, at man ved et lokalt ejerskab af færgeruten vil kunne opnå bedre service og lavere priser, end det er tilfældet, når færgeruten drives af et rent profitorienteret selskab. De seneste års udvikling i billetpriserne viser, at Scanlines har brugt sit monopol på færgeruten til at indføre prisstigninger, som ligger langt ud over den almindelige prisudvikling, og det er denne tendens, som foreningen vil forsøge at stoppe ved at medvirke til, at ejerskabet til færgedriften kommer på lokale hænder.

Færgeruten mellem Esbjerg og Fanø drives i dag af Scanlines, der ejes henholdsvis af den danske og den tyske stat. Scanlines er nu sat til salg og ledelsen af Selskabet har ifølge oplysninger fra pressen allerede indledt seriøse forhandlinger med potentielle købere. Der hersker stort hemmelighedskræmmeri vedrørende de igangværende forhandlinger, men ifølge de seneste forlydender i dagspressen er feltet af interesserede købere nu indskrænket til tre aktører, hvoraf Stena i forening med Europas største børsnoterede ventureselskab 3i formodes at have afgivet det højeste bud. De to øvrige budgivere menes at være et konsortium bestående af Deutsche Seereederi og to finansielle investorer samt formentlig den amerikanske kapitalfond Bain Capital. Hvorvidt disse forhandlinger munder ud i et samlet salg af Scanlines er endnu uvist, men muligheden for at sælge Selskabets aktiviteter i mindre bidder har været luftet. Det synes derfor ikke udelukket, at færgeruten Esbjerg-Fanø kan sælges separat, og det er en sådan mulighed, personer med relation til Fanø bør udnytte.

 

VÆR MED TIL AT SIKRE EN LOKAL
FÆRGEDRIFT TIL OG FRA FANØ

Foreningen Fanøfærgeriet vil have færgeruten på lokale hænder og har derfor
stiftet Esbjerg-Fanø Overfarten A/S, som har til formål at købe og drive færgeruten.

 

Esbjerg - Fanø Overfarten a/s • Landevejen 63, 6720 Fanø • tel. 7516 4399 • mail: adm@fanooverfarten.dk